India Adoptie Plan heet nu Impact South Asia Lees verder

Geef & geloof

Voor € 15,- per maand ondersteun je een werker in India, Nepal, Bangladesh, Pakistan of Sri-Lanka. Echtparen ontvangen € 30 per maand.

De werkers

Zorgen voor mensen in nood is een bijbelse opdracht. Niemand is daar zo doeltreffend in als de lokale zendings-werkers. Ze spreken de taal en kennen de cultuur. Ze hebben toegang tot mensen die buitenlandse werkers moeilijk bereiken. Ze getuigen uit eigen ervaring dat Jezus niet alleen de God van het Westen is, maar de God van alle mensen.

Wat doen de werkers?

  • Hulpverlening en community development
    Denk aan voedselhulp, onderwijs, beroepstraining, weduwenzorg en medische hulp
  • Evangelisatie
  • Gemeentestichting
  • Training

Jouw ondersteuning maakt het verschil

Een gebrek aan financiële steun is een groot obstakel voor veel werkers. Het kleine bedrag dat ze via Impact South Asia ontvangen maakt een groot verschil. Elke maand komt er een bedrag binnen waar ze op kunnen rekenen. Dat geef een stukje rust.

Dit bedrag motiveert om door te gaan en vol te houden. Tenslotte moet God wel bij je zijn als iemand aan de andere kant van de wereld jou de moeite waard vindt om in te investeren. Elke werker getuigt hiervan.

Daarnaast is de ondersteuning een teken van eenheid. Samen belijden we de naam van Jezus. Want, elke euro in de naam van Jezus gegeven is een proclamatie in de geestelijke gewesten: ‘Jezus heeft overwonnen. Jezus leeft!’ Één in Christus bouwen we aan Gods koninkrijk.

Het netwerk

Alle ondersteunde werkers functioneren binnen de internationale zendingsorganisatie Jeugd met een Opdracht (JmeO). Alle medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun onderhoud. JmeO betaalt geen salarissen.

Je gift komt goed terecht

Alle werkers leggen lokaal verantwoording af. Dat geeft vertrouwen voor een goede samenwerking. Als een werker JmeO verlaat houdt de ondersteuning op. Je sponsorbedrag komt volledig op de plaats van bestemming terecht. Er worden geen kosten in mindering gebracht. Ook het Impact South Asia team in Heerde valt onder JmeO.

Kom & Ga: kostbare levenslessen van Bart Doornweerd

Een stukje geestelijke erfenis van onze vriend en oprichter. Begrijpelijk en doorleefd onderwijs over Jezus ontmoeten en Hem volgen in de kracht van de Heilige Geest.

De netto opbrengst van dit boek komt ten goede aan onze werkers.

English (UK)English