Nieuwe naam, hetzelfde werk

Impact South Asia is de nieuwe naam van het India Adoptie Plan. De naam is veranderd, het werk en het hart erachter niet. Als team en bestuur hebben we het voorrecht het werk van onze oprichter en vriend Bart Doornweerd voort te zetten.

Waarom een nieuwe naam?

Van India Adoptie Plan:

India'India' in de naam van onze stichting leverde veel obstakels op in Nepal, Bangladesh en Pakistan. Daarnaast beperkt het werk zich al lang niet meer tot India.
AdoptieVeel mensen denken bij dit woord aan het adopteren van kinderen. Adoptie had 20-25 jaar geleden positieve associaties. Tegenwoordig roept het ook allerlei kritische vragen en misverstanden op.

naar Impact South Asia:

ImpactEen krachtig woord dat past bij de kracht van het evangelie in woord en daad.
South AsiaZuid-Azië, het deel van de wereld waar we werken: India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka en Pakistan.

Ons team

 • Froukje de Lange

  dagelijkse leiding

 • Miesjel de Lange

  communicatie en coördinator onderwijsfonds

 • Karina Hulst

  sponsorcontact

 • Marijke den Boer

  toewijzingsprocessen

 • Paul Heiligenberg

  monitoren projecten


Ons bestuur

 • Marianne Doornweerd

  bestuurslid

 • Oscar Biesheuvel

  secretaris

 • Hans Bins

  penningmeester

 • Kees Voogd

  voorzitter

Bart Doornweerd

Sinds 1991

Wat in 1991 begon met een paar zendingswerkers is uitgegroeid tot een bediening die 1400 werkers, 85 projecten en 95 zendingskinderen ondersteunt. Honderden sponsors dragen bij. Een prachtig partnerschap in het evangelie.

“Het India Adoptie Plan (nu Impact South Asia) is opgericht om zendelingen die werkzaam zijn in en afkomstig zijn uit India, Nepal, Bangladesh en in mindere mate Pakistan en Sri Lanka financieel te ondersteunen. Als oprichter ben ik hiermee in de jaren 90 begonnen toen ik zelf werkzaam was in India en de nood zag en tevens de moeite proefde die lokale zendelingen ervaren in het vinden van voldoende financiele ondersteuning om hun zendingswerk uit te kunnen (blijven) voeren. Daarbij is het altijd mijn bedoeling geweest om met name die zendelingen te helpen die bij de internationale zendingsorganisatie Youth With A Mission (YWAM) werkzaam zijn.
India Adoptie Plan

Toen ik terugkeerde in Nederland en aldaar werkzaam bleef voor YWAM (in Nederland bekend als Jeugd met een Opdracht) is om bovengenoemde reden de stichting India Adoptie Plan opgericht. Het oprichten van een aparte stichting had een pragmatische reden. Administratief en organisatorisch was het eenvoudiger om de financiële stromen op die manier te regelen. Qua geloof, visie, normen en waarden is het IAP volstrekt te vergelijken met Jeugd met een Opdracht (JmeO). In die zin moet het IAP volledig gezien worden als onderdeel van JmeO, met de daarbij behorende visie, normen en waarden.

India Adoptie Plan
Dat het IAP bij JmeO hoort wordt tevens bevestigd door het feit dat het IAP-kantoor naar Heidebeek in Heerde is verhuisd en zich op ’s Heerenhof (JmeO locatie in Heerde) heeft gevestigd. De Heidebeek basis aldaar heeft het IAP daarmee omarmd en is het IAP toegestaan om gebruik te maken van de bestaande infrastructuur van Heidebeek.

Het IAP zal in de toekomst, maar eigenlijk nu al, heel anders functioneren dan het in het verleden altijd gedaan heeft. De oprichter heeft niet langer de dagelijkse leiding over de praktische werkzaamheden. Deze verantwoordelijkheid ligt nu primair bij Froukje de Lange, die nu ook ‘het gezicht’ van IAP is.“

Bart Doornweerd
april 2020

Kom & Ga: kostbare levenslessen van Bart Doornweerd

Een stukje geestelijke erfenis van onze vriend en oprichter. Begrijpelijk en doorleefd onderwijs over Jezus ontmoeten en Hem volgen in de kracht van de Heilige Geest.

De netto opbrengst van dit boek komt ten goede aan onze werkers.

English (UK)English